DarkLady

220 tekstów – auto­rem jest Dar­kLa­dy.

Pustka

Pu­kam do Ciebie lecz już nikt nie otworzy
To ten grób te­raz Twój dom tworzy
Ko­lej­ny rok do Ciebie przychodzę
Z tą stratą po­radzić so­bie nie mogę
Wma­wiam so­bie że w ser­cu Cię już nie noszę
Niech nikt mnie o to nie py­ta - proszę
Ty­siące py­tań dziś Ci zadałam
Żad­nej od­po­wie­dzi nie otrzymałam
Choć życie gwałtow­nie na przód ruszyło
We mnie wszys­tko się zakończyło 

wiersz • 2 listopada 2018, 22:15

Dno i wodorosty

I nag­le nie ma już dob­rych chwil
Nie po­może na to żaden dob­ry deal
Po­woli wszys­tko sie rozpadało
Co­raz mniej szczes­cia dawało
Nadzieje już daw­no straciłam
Że jed­nak źle nie postąpiłam
Pop­rzed­nie życie za­pew­ne złe było
Lecz obec­ne do reszty mnie zniszczyło
Ani krzty ra­dości już nie zauważam
Ale sa­mobójstwa jeszcze nie rozważam
______________
Mo­ja "twórczość" dno osiągnęła
Więc wpadła w og­nisko i cała spłonęła 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 20:57

* * *

Tak nag­le się to stało
Coś mnie zabolało
I wte­dy już wiedziałam
Sa­ma się na to pisałam
Ty przy mnie dziel­ny byłeś
Dob­rze że mnie nie puściłeś
Chwi­le później nam ją pokazała
Ona była ta­ka mała
I tak mo­je ser­ce się narodziło
Które wcześniej we mnie żyło 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 października 2016, 19:37

...

Ścięłam włosy lecz nie wystarczyło
Żad­nych zmian w życiu to nie wprowadziło
Chy­ba źle zro­zumiałam Cię
Bo sa­mo nic nie dzieje się
Może to Ciebie zmienić należało
Wte­dy coś dob­re­go by się stało 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 sierpnia 2015, 13:17

Nie bądźmy jak Ro­meo i Julia.
Za­miast za­bijać siebie za­bij­my wszys­tkich wokół...
_____________________
In­spi­rac­ja: Hap­py­sad
Kiedyś ku­pię nóż
I po­wyrzy­nam wszys­tkich wkoło
Ku­pię nóż
Zos­ta­wię tyl­ko dwoje 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 maja 2015, 22:46

* * *

Bez­kres­ny smu­tek w mej duszy zagościł
Choć wios­na za ok­nem rozkwita
Sens życia już daw­no mnie opuścił
I na­wet się ze mną nie wita
Tak bar­dzo ob­ca wśród ludzi
A zna­my się prze­cież od dawna
Sa­mot­ność mi się nie nudzi
Dob­rze że nie jes­tem sławna
W ser­cu tęskno­ta zamknięta
Lecz nie wiem ko­mu oddana
W swoim świecie zaklęta
Przez życie idę sama 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2015, 11:25

W Twoich oczach

W Twoich oczach piękno straciłam
Choć wca­le się nie zmieniłam
A może tak mi się tyl­ko zdaje
Że nie pot­rzeb­ne Ci jest mnie przytulanie
Two­je dziw­ne zachowanie...
Dlacze­go ja ob­ry­wam za nie?
Znów łza płynie, siebie ranie
Dla Ciebie to tyl­ko głupie gadanie
Myślisz że krzyw­da mi się nie stanie?
Zo­baczysz, po­zos­ta­nie Ci ubolewanie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2015, 08:59

Do szkoły jadę
Niewys­pa­na i smutna
Dzień zmarnowany 

haiku
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2014, 11:12

Krzyw­dząc mnie krzyw­dzisz w od­we­cie za mo­je małe grzeszki czy to tyl­ko nieumyślne po­wodo­wanie śmierci?
...śmier­ci duszy... 

myśl • 22 listopada 2014, 07:47

S.O.S.

Piszę do Ciebie lecz nie rozumiesz
Mych próśb chy­ba nig­dy nie rozszyfrujesz
Trzy krop­ki, trzy kres­ki wciąż powtarzane
Dla Ciebie to tyl­ko ślaczki narysowane
Pros­te­go wołania o po­moc nie odczytujesz
Różnych pod­tek­stów się doszukujesz
Jak jeszcze prze­kazać mam Tobie
Że już całkiem nie radzę sobie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 listopada 2014, 09:22

DarkLady

DarkLady

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 listopada 2018, 22:15DarkLady do­dał no­wy tek­st Pustka

19 października 2016, 12:10DarkLady wy­powie­dział się w wątku

19 października 2016, 10:57DarkLady wy­powie­dział się w wątku

19 października 2016, 10:56DarkLady wy­powie­dział się w wątku

19 października 2016, 10:47DarkLady wy­powie­dział się w wątku

19 października 2016, 10:16DarkLady wy­powie­dział się w wątku

19 października 2016, 10:08DarkLady wy­powie­dział się w wątku

18 października 2016, 22:39DarkLady wy­powie­dział się w wątku

18 października 2016, 20:50DarkLady wy­powie­dział się w wątku

18 października 2016, 20:05DarkLady wy­powie­dział się w wątku